ตั้งสายกีต้าร์ออนไลน์(ก่อนเล่น)

สาย 6 เสียง E

สาย 5 เสียง A

สาย 4 เสียง D

สาย 3 เสียง G

สาย 2 เสียง B

สาย 1 เสียง e